HLM60 slanglängdsmätning

 
 

Med HLM60 systemet får du kontroll över spolningen i avloppsledningar.


Enkel montering

Inga rörliga detaljer

Medger ett robust och pålitligt mätresultat